Tietosuojaseloste

SISÄLLYS
1 Rekisterinpitäjä
2 Yleistä
3 Tiedot, joita käsittelemme
4 Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet
5 Tietojen kerääminen
6 Henkilötietojen käyttö
7 Paikannustietojen käyttö
8 Käyttäjän oikeudet henkilötietojen käsittelyssä
9 Henkilötietojen suojaaminen
10 Tietojen säilyttämisaika
11 Evästeiden käyttö
12 Tietojen luovutus kolmansille
13 Tietosuojaselosteen muuttaminen
14 Yhteydenotto

1 RekisterinpitäjäNaapu OyY-tunnus: 3158541-9Yhteystiedot: info@naapu.fi

2 YleistäNaapu-sovelluksen (”sovellus”, ”Naapu”) tietosuojaselostetta (”tietosuojaseloste”) sovelletaan sovelluksen tietosuojaan liittyvissä asioissa. Naapu Oy (”me”) on sitoutunut suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi sovelluksen käyttäjänä (”sinä” (rekisteröity)) ja noudattamaan voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä sovellukseen liittyvässä toiminnassa. Tämä tietosuojaseloste kuvaa miten ja millä perustein käsittelemme henkilötietoja sovelluksen käyttäjistä ja kuinka suojaamme sovelluksen käyttäjien henkilötietoja. Käsittelyllä tarkoitamme tässä tietosuojaselosteessa, erikseen tai yhdessä, henkilötietojen keräämistä, käyttämistä, säilyttämistä, jakamista tai poistamista. 

3 Tiedot, joita käsittelemmeKäsittelemme vain sovelluksen toimivuuden kannalta välttämättömiä tietoja. Käsittelemme sekä henkilötietoja että ei-henkilökohtaisia tietoja.Ei-henkilökohtainen tieto Ei-henkilökohtainen tieto tarkoittaa tietoa, joista sinua ei voida tunnistaa, ja jota ei siten pidetä henkilötietona rekisterinpitäjään soveltuvan lainsäädännön mukaan. Lisäksi ei-henkilökohtainen tieto tarkoittaa koostettua ja anonymisoitua tietoa, joka on palvelujen käytöstä kerättyä tietoa, mutta josta on poistettu kaikki sellaiset tiedot, jotka voitaisiin yhdistää tiettyyn henkilöön. Ei-henkilökohtainen tieto voi sisältää tavanomaista käyttäjäkunnan profilointiin liittyvää tietoa tai muuta tietoa, jonka perusteella henkilöitä ei voida tunnistaa. Saatamme käyttää kolmansien osapuolien tarjoamia analysointityökaluja joidenkin ei-henkilökohtaisen tietojen automatisoituun keräämiseen ja käyttämiseen. Ei-henkilökohtaisena tietona pidetään sovelluksessa muun muassa:Käyttäjää koskevat ohjelmisto- ja laitetiedotPalvelun käytöstä kerätyt muut tiedot, jotka näkemyksemme mukaan on tarpeen palvelujemme kehittämiseksi, kuten tiedot sovelluksen käyttötavoista ja -taipumuksista.HenkilötiedotHenkilötietoja ovat sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon, joka mahdollistaa tunnistamisen. Henkilötiedot, joita käsittelemme voivat olla:SähköpostiosoitePaikannustiedotMuut henkilökohtaiset tiedot, jotka annat meille sovellukseen liittyvän viestinnän tai sovelluksen käyttämisen johdosta.

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteetVoimme käsitellä henkilötietojasi näillä perustein:Suostumuksellasi käyttäjätilin luomisen yhteydessä.Täyttääksemme velvoitteemme sovelluksen käyttöehtojen mukaisesti. Käsittelemme henkilötietojasi mahdollistaaksemme sovelluksen tarkoituksenmukaisen toimivuuden. Naapun toimivuus edellyttää muun muassa käyttäjätilin luomisen ja paikannustietojen sallimisen.Lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi.Oikeutettujen etujemme perusteella, kutenVarmistaaksemme tietoverkkojemme, tietojemme ja sovelluksen toimivuuden.Suojataksemme omia tai kolmansien osapuolien kuten sovelluksen muiden käyttäjien tärkeitä etuja.Viestittääksemme sinulle tietoa sovelluksestamme.Hallinnoidaksemme ja yleisesti harjoittaaksemme liiketoimintaamme.Estääksemme, havaitaaksemme ja tutkiaksemme rikollista toimintaa tai muuta sovelluksen väärinkäyttöä.Kenen tahansa henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi.Erillisen suostumuksesi perusteella (ainoastaan, jos lainsäädäntö edellyttää suostumusta tai sallii sen). Siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

5 Tietojen kerääminenVoimme kerätä tietoa sinusta seuraavilla tavoilla:Sinun antamasi tieto: Voit antaa meille henkilötietojasi muun muassa seuraavissa tilanteissa: Kirjautuessasi sovellukseenKäyttäessäsi sovellustaTehdessäsi pyyntöjä tekniselle tuellemme, tai lähettäessäsi meille muita viestejä sähköpostitse tai muilla tavoilla.Automatisoitu tiedonkeruu:Voimme kerätä automatisoidusti muun muassa käyttjäjätilitietoa, teknistä tietoa ja viestintätietoa, kun käytät sovellustamme.Kolmannet osapuolet ja julkiset lähteet: Saatamme saada henkilötietojasi seuraavista lähteistä:Tunnistamiseen liittyviä tietoja käyttäjän tunnistautumispalveluja tarjoavilta toimijoilta.Teknistä tietoa analyysi- ja markkinointityökalujen tarjoajilta.

6 Henkilötietojen käyttöSaatamme käyttää ja käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:Hallinnoidaksemme käyttäjätiliäsi ja sovelluksen käyttöä, kuten sovelluksen väärinkäytön estämiseen ja luotettavan sovelluksen ylläpitämiseen.Vastataksemme palveluja koskeviin tiedusteluihisi ja antaaksemme sinulle sovelluksen käyttöä koskevaa olennaista tietoa.Suojataksemme ja ylläpitääksemme tietoverkkoamme ja sovellusta, ja estääksemme, havaitaksemme, tunnistaaksemme ja korjataksemme teknisiä ongelmia ja turvallisuusriskejä. Estääksemme, havaitaksemme ja tutkiaksemme rikollista toimintaa ja muunlaista sovelluksen väärinkäyttöä.Täyttääksemme lakisääteiset velvollisuutemme ja suojataksemme omia tai kolmansien osapuolten, kuten palvelujen muiden käyttäjien tärkeitä etuja.Tutkiaksemme ja suorittaaksemme sovellusta koskevaa tilastollista analyysia, kuten tarkkaillaksemme sitä, miten käyttäjät käyttävät sovellusta.Voidaksemme kohdistaa voimavaramme paremmin ja parantaaksemme sinulle ja muille käyttäjille tarjoamiamme palveluja.

7 Paikannustietojen käsittelyPaikannustietosi on edellytys sovelluksen toiminnalle. Voit valita sijainniksi matkapuhelimen GPS-sijainnin tai vapaasti valita sijaintisi kartalta. Sijainnilla on merkitystä lähinnä silloin kun selaat sovelluksen ilmoituksia tai kun julkaiset oman ilmoituksesi. Emme säilytä laitteesi  sijaintitietoa tai vapaasti valitsemaasi sijaintiasi pitempään kuin on tarpeellista. Pyydämme paikantamiseen erillisen suostumuksesi.

8 Käyttäjän oikeudet henkilötietojen käsittelyssäOikeus tarkastaa henkilötiedot: Sinulla on oikeus tarkastaa Naapu Oy:n hallussa olevat henkilötietosi.Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen ja poistamiseen: Sinulla on oikeus pyytää mahdollisesti virheellisten henkilötietojen oikaisua tai henkilötietojen poistamista.Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Sinulla on oikeus pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista.Vastustamisoikeus: Sinulla on tietyissä tilanteissa, kuten jos kyseenalaistat oikeutetun etumme käsitellä henkilötietojasi, oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle.Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille: Sinulla on oikeus tehdä henkilötietojasi käsittelyä koskeva kantelu tietosuojaviranomaiselle. Lähtökohtaisesti pyrimme ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet suoraan kanssasi yhteydenottokanavamme kautta.

9 Henkilötietojen suojaaminenHenkilötietoja käsitellessämme noudatamme lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita. Käytäämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia keinoja suojataksemme henkilötietojasi. Käyttämämme keinot ovat oikeasuhtaisia henkilötietojen käsittelystä aiheutuvaan riskiin ja suojaavat henkilötietojasi tuhoamiselta, katoamiselta, muuttamiselta tai luvattomalta pääsyltä tietoihin tai tietojen paljastumiselta. Tietosuojatoimemme varmistavat sen, että käyttäjien henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti. Huolehdimme siitä, ettemme käsittele käyttäjien henkilötietoja laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista. Pääsy henkilötietoihin on ainoastaan sellaisella henkilöstöllä, jonka osalta pääsy on ehdottomasti tarpeen. Huolehdimme myös siitä, että henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat henkilöt ovat tietoisia tietosuojaan liittyvästä sääntelystä ja että he myös toimivat sääntelyn puitteissa.

10 Tietojen säilyttämisaikaHenkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta. Säilytämme käyttäjätiliin liittyviä henkilötietoja kolmen vuoden ajan viimeisimmästä kirjautumisesta. Mikäli et kirjaudu asetetussa ajassa käyttäjätilillesi, henkilötietosi poistetaan, siltä osin kuin niiden säilyttämiselle ei ole enää käyttötarkoitusta tai käsittelyperustetta.

11 Evästeiden käyttöSaatamme käyttää evästeitä parantaaksemme käyttökokemustasi ja palvelun yleistä tasoa sekä analysoidaksemme sovelluksemme käyttöä markkinointia ja laaduntarkkailua varten. Kerätyt tiedot eivät mahdollista kävijöiden yksilöimistä, emmekä pyri yhdistämään evästeillä kerättyjä tietoja henkilöösi.Saatamme käyttää myös kolmannen osapuolen evästeitä, jotta yhteistyökumppanimme voi tukea meitä esimerkiksi sovelluksemme käytön analysoimisessa ja arvioimisessa.

12 Tietojen luovutus kolmansilleHenkilötietojasi jaetaan lähtökohtaisesti ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitusten toteuttamiseen ja ainoastaan siinä määrin kuin on tarpeen näiden tarkoitusten toteuttamiseksi. Voimme siirtää henkilötietojasi lukuumme käsitteleville palveluntarjoajille, jotka auttavat meitä tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen sovelluksessa. Siirtäessämme tietojasi esimerkiksi palveluntarjoajillemme pyrimme takaamaan sopimusjärjestelyin, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojasääntelyn mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Henkilötietojasi voidaan lain mukaan luovuttaa myös esimerkiksi viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä ja kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla. Voimme luovuttaa tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kolmansille osapuolille, jolloin huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely toteutetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13 Tietosuojaselosteen muuttaminenKehitämme sovellustamme jatkuvasti ja pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilman ennakkoilmoitusta milloin tahansa. Pyrimme aina tiedottamaan merkittävistä muutoksista tähän tietosuojaselosteeseen sovelluksessamme.

14 YhteydenottoTähän tietosuojaselosteeseen liittyvät yhteydenotot otamme vastaan osoitteessa: info@naapu.fi

Päiväys 8.5.2023